Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Manažerské rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KXMR KZ 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní pojmy a poznatky manažerského rozhodování, rozhodovací procesy a jejich struktura, racionální postupy řešení rozhodovacích problémů v hospodářské praxi, základní metody rozhodovaní za jistoty, rizika a nejistoty, management rizika, volba úspěšného stylu rozhodování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů, zvládnout základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, zvládnout postupy managementu rizika, získat poznatky o volbě vhodného stylu rozhodování, osvojit si získané teoretické poznatky při řešení rozhodovacích problémů z hospodářské praxe.

Studijní materiály:

[1] FOTR, J.-ŠVECOVÁ, L. a kol.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody, nástroje. Praha, Ekopress 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.

[2] VEBER, J. a kol.: Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vyd. Management Press, Praha 2009. ISBN 978-80-7261-200-0 (kap. 14).

[3] Hrůzová, H. - Richter, J. - Švecová, L.: Manažerské rozhodování (cvičebnice s řešenými příklady), VŠE 2001, ISBN 80-245-0211-9.

[4] HAMMOND, John S. - KEENEY, Ralf L. - RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1875206.html