Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mezinárodní finance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KMF Z,ZK 6 7+7 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Mezin. toky zboží, služeb a kapitálu, bilance mezin. fin. operací a transakcí, deviz. kurs, deviz. trh a mezin. pohyby kapitálu, mezin. likvidita, mezin. měnová a fin. spolupráce.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout ucelené poznatky o fungování mezinárodních finančních vztahů. Kurz obsahuje témata jako jsou například devizové operace, devizový kurz, přímé a portfoliové investice, devizová expozice a devizové riziko. V kurzu jsou řešeny některé typové příklady z oblasti mezinárodního investování, devizového zajištění, spekulace a arbitráže.

Studijní materiály:

DURČÁKOVÁ, J. - MANDEL, M.: Mezinárodní finance, Praha, Management Press, 2003, ISBN 80-7261-090-2. MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnové instituce, Praha, Oeconomica, 2002, ISBN 80-245-0431-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874106.html