Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Peníze, banky a finanční trhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KFT Z,ZK 6 7+7 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

měnové agregáty, emise peněz, fin. trhy, jejich struktura, operace, subjekty, fin. Instrumenty, úrok. míra, obchodní bankovnictví, centrální banka, peněžní nabídka a poptávka po penězích, inflace, cílování inflace, platební bilance, devizový kurz.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o fungování bankovní soustavy a finančních (devizových) trhů s ohledem na jejich mikroekonomické a makroekonomické aspekty.Součástí kurzu je i vysvětlení základních ekonomických pojmů z oblasti peněžní ekonomie a centrálního bankovnictví.

Studijní materiály:

BRADA, J. - KODERA, J. - REVENDA, Z. - MANDEL, M. - MUSÍLEK, P. - DVOŘÁK,P.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-031-7. DURČÁKOVÁ, J. - MANDEL, M.: Mezinárodní finance, Praha, Management Press, 2003, ISBN 80-7261-090-2. MUSÍLEK, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha, ETC Publishing, 1999, ISBN 80-86006-78-6. REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví, Praha, Management Press, 2001, ISBN 8072610511.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874006.html