Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení změnových projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KRP Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zaměřuje na teorii a praktické provádění změnových procesů jakožto nástrojů implementace podnikové strategie.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit posluchače s komplexní problematikou implementace podnikové strategie, porozumět zákonitostem změnových procesů v organizaci a ovládnout postupy a nástroje pro plánování a řízení změnových projektů.

Studijní materiály:

Johnson,G., Scholes,K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer press, 2000. Rosenau Milton D.: Řízení projektů. Praha: Computer press, 2000. Němec, V.: Projektový management. Praha: Grada, 2002. Kotter, J.P., Cohen, D.S.: Srdce změny. Praha: Management press, 2003. Carnall, C.A.: Managing change in organizations. London: Prentice-Hall, 1999. Burnes B.: Managing change: a strategic approach to organisational dynamics. Harlow: Prentice Hall, 2000. Wille E., Hodgson, P.: Making change work. Chalford: Management Books, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1873606.html