Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Obchodní právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KOP Z,ZK 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obsahem kurzu je výklad základních institutů obchodního práva, vztah obchodního a občanského práva a jejich základní prameny. Pozornost je věnována právní úpravě podmínek a forem podnikání. Obsahem je i problematika závazkových vztahů, zejména smluv uzavíraných při podnikání, včetně smluv se zahraničními podnikateli.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět představuje úvod do základní problematiky obchodního práva, jako jsou prameny obchodního (tuzemského a evropského) práva, právní podmínky podnikání, formy podnikání a charakteristika základních smluvních typů, včetně smluv uzavíraných ve vztahu k zahraničí.

Studijní materiály:

Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, ISBN 80-86898-51-2. Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, Linde Praha a.s., 2004, ISBN 80-7201-478-1. Kalinová, M. - Kotoučová, J. - Švarc, Z.: Obchodní právo, VŠE v Praze, 2003, ISBN 80-245-0542-8. Dědič, J. - Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Praha, Bova Polygon, 2004, ISBN 80-7273-105-X. Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon o živnostenském podnikání, Občanský soudní řád.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1873506.html