Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pracovní právo a právo zaměstnanosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KPP Z,ZK 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Problematika upravená zákoníkem práce, tj. vznik, změna a skončení pracovního poměru, problematika pracovní doby, přestávek a dovolené na zotavenou, problematika zvláštních pracovních podmínek žen a mladistvích, péče o zaměstnance, problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci spojená s problematikou pracovněprávní odpovědnosti, a problematika dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále právo zaměstnanosti - vztahy zaměstnavatelů a odborných organizací resp. rad zaměstnanců či zástupců zaměstnanců pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dále problematika kolektivního vyjednávání a kolektivních sporů, problematika zaměstnávání osob zdravotně postižených a také právní úprava odměny za vykonanou práci. Všechny tyto části obsahu budou vyučovány v komparaci s právní úpravou EU.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu bude seznámit posluchače s problematikou jednak obecné úpravy pracovního práva, upraveného především zákoníkem práce (individuální pracovní právo), a dále problematikou týkající se kolektivního pracovního práva a jednak s problematikou ochrany zaměstnanosti a dále se mzdovými a platovými podmínkami zaměstnanců.

Studijní materiály:

SOUŠKOVÁ, M. - SPIRIT, M.: Pracovní právo, VŠE Praha, 2004,

ISBN 80-245-0767-6. Michal Spirit a kolektiv: Pracovní

právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Vydavatelství a

nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 415 s, ISBN 978-80-7380-

189-2. Zákony - o zaměstnanosti, o kolektivním vyjednávání,

zákoník práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1873306.html