Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mezinárodní obchodní jednání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KMJ Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět poskytuje základní znalosti zásad a přístupu k obchodnímu jednání, národních a kulturně-ekonomických zvláštností a jejich vlivu na strategii a taktiku při obchodním jednání se zahraničními partnery.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se zásadami mezinárodního obchodního jednání a sociálně - kulturními odlišnostmi a jejich vlivem na strategii a taktiku při obchodním jednání se zahraničními partnery.

Studijní materiály:

Zamykalová, M.: Mezinárodní obchodní jednání, Praha: Professional Publishing, 2003, ISBN 80-86419-28-2. Gullová, S., Müllerová F., Sato. A., Zamykalová, M.,: Obchodní jednání v zemích EU. Aktuální otázky mezinárodního obchodu, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, ISBN 80-245-0444-8. FISHER, R. - PATTON, B. - URY, W.: Dohoda jistá: Zásady úspěšného vyjednávání, Praha, Management Press, 1994, ISBN 80-85603-48-9. URY, W.: Jak překonat nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat, Praha, Management Press, 1995, ISBN 80-85603-83-7. WAGE, J. L.: Řeč těla jako účinný nástroj prodeje, Praha, Management Press, 1997, ISBN 80-85943-31-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1873206.html