Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mezinárodní marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KMM Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět výrazně profiluje absolventa pro oblast mezinárodního obchodu. V průběhu kurzu získá posluchač vědomosti a osvojí si dovednosti z problematiky mezinárodního marketingu, které může aplikovat v podnicích vstupujících do oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače oboru „Mezinárodní obchod“ s problematikou mezinárodního marketingu a rozšířit jejich znalosti a dovednosti o marketingové aspekty mezinárodního podnikání.

Studijní materiály:

Machková, H.: Mezinárodní marketing, Praha, Oeconomica, 2003, ISBN 80-245-0496-0. Machková, H., Sato, A., Zamykalová, M. a kol.: Mezinárodní obchod a marketing, Praha, Grada, 2002, ISBN 80-247-0364-5. Keegan, Schlegelmilch: Global Marketing Management A European Perspective, Harlow: Financial Times, Prentice-Hall, 2001, ISBN 0-138-41826-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1873006.html