Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Obchodní operace a platební styk se zahraničím

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KOP Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět podává základní přehled o provádění dovozu a vývozu hmotného zboží, o obvyklých komerčních podmínkách v těchto transakcích, včetně platebního zajištění a doprovodných služeb. Zabývá se i různými formami vstupů firem na zahraniční trhy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s praktickou realizací mezinárodních obchodních operací.

Studijní materiály:

Machková Hana - Černohlávková Eva - Sato Alexej a kol.: Mezinárodní obchodní operace, Praha: Grada, 2003, ISBN 80-247-0686-5. SATO, Alexej: Mezinárodní obchodní operace, Praha: HZ, 1999, ISBN 80-86009-27-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1866506.html