Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KRP Z,ZK 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními znalostmi řízení projektů. Po absolvování student zvládne formulaci cílů projektu a využití nástrojů projektového řízení pro úspěšné dosažení těchto cílů. Pozornost je věnována metodám zpracování časového plánu a analýze zdrojů. Předmět doplňuje vysvětlení analytických technik vhodných pro oblast řízení projektů.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na vyzkoušení metod v oblasti provádění studií proveditelnosti, časového plánování a řízení zdrojů.

Studijní materiály:

Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projektů, ČVUT, 2008. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press 2007. Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V.: Projektový management, Grada, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1864906.html