Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt podnikového informačního systému

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KPS Z 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní pojmy a architektury podnikových informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému, základní typy dostupných aplikací, způsoby pořízení informačního systému.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. Probrána bude obecná teorie informačních systémů a různé metodiky jejich návrhu. Speciální důraz pak bude kladen na návrh informačních systémů pomocí relačních databází včetně základů syntaxe jazyka SQL. V této oblasti bude vypracována i případová studie.

Studijní materiály:

Molnár, Z.: Podnikové informační systémy. Nakl. ČVUT, Praha 2005. Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů. Grada, Praha 1992. Řepa, J.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, Praha 1999. Voříšek, J.: Strategické řízení informačních systémů a systémová integrace. Management Press, Praha 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1864806.html