Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení informací a informační systémy v podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KRI Z 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět představuje studentům moderní metody a nástroje vhodné pro zpracování informací v rámci podniku. Je představena celková architektura, jednotlivá typická řešení. Pozornost je věnována i představení právního rámce užívání podnikových informačních systémů a otázkám jejich zabezpečení.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s typickými řešeními podnikových informačních systémů včetně otázek dalšího využití dat a jejich vizualizace, ale i s funkcí informačních systémů státní správy a s příslušnými právními rámci tak, aby je mohli nejen využívat, ale i zodpovědně rozhodovat o jejich zavádění a využívání. Dále je cílem seznámit studenty s riziky provozování informačních systémů a s nutností jejich zabezpečení.

Studijní materiály:

P. Revesz: Introduction to Constraint Databases, Springer, Heldelber- New York, 2003. V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský a kol.: Umělá inteligence 4, Academia, Praha, 2003. Materiály Úřadu vlády pro Státní Informační Systém, Praha, 2000-2004. Firemní materiály ORACLE, 2000-2004. Firemní literatura SAP, 2001-2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1862906.html