Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Personální řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KPR Z,ZK 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Řízení lidských zdrojů a personální řízení, strategie lidských zdrojů, personální plánování, získávání a výběr, orientace, rozmísťování, hodnocení pracovníků, vzdělávání, odměňování, pracovní vztahy, organizace práce a pracovní podmínky, péče o pracovníky, personální informační systém.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat základní znalosti o personálním řízení, tj. o strategii, politice a nástrojích řízení lidí.

Studijní materiály:

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Personální řízení 1, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2001, ISBN 80-245-0248-8. KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů.: Základy moderní personalistiky, Praha, Management Press, 2001, ISBN 80-7261-033-3.ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, Praha, Grada, 2002, ISBN 80-7169-614-5.KOUBEK, J.: ABC praktické personalistiky, Praha, Linde, 2000, ISBN 80-86131-25-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851406.html