Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketing - základy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KMZ Z,ZK 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Pojetí a základní kategorie moderního marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Jejich podstata a obsah. Metody, postupy a procedury hlavních veličin marketingového mixu podniku. Zvládnutí hlavních souborů marketingových aktivit.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty se základními kategoriemi moderního marketingu, zejména s marketingovým výzkumem, chování spotřebitele a použitím marketingového mixu.

Studijní materiály:

KOLEKTIV AUTORŮ: Základy marketingu, Praha, VŠE 2001, ISBN 80-7079-527-1. BOUČKOVÁ Jana a kol.: Marketing, Praha, C.H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-577-1. MCCARTHY, E. Jerome - PERREAULT, William D.: Základy marketingu, Praha, Victoria Publishing, 1995, ISBN 80-85605-29-5. MAJARO, Simon: Základy marketingu, Grada Publishing, 1996, ISBN 80-7169-297-2. KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-010-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851306.html