Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nákladové (manažerské) účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KNU Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Rozdíly v pojetí účetních informací pro řízení, kalkulačně-výkonové, odpovědnostní a procesní účetnictví, členění nákladů, fixní a variabilní náklady v kalkulacích a rozpočtech, rozdílové metody řízení hospodárnosti, struktura odpovědnostních středisek.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je získat a rozvinout znalosti posluchačů v oblasti tvorby, zobrazení a využití účetních informací pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu. Výklad je orientován zejména na pochopení souvislostí a rozdílů kalkulačně-výkonového, odpovědnostního a procesního řízení, s hlavním důrazem na jejich informační zajištění.

Studijní materiály:

Fibírová, J. - Šoljaková, L. - Wagner, J.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I.), Praha, VŠE 2004, 1.vydání, 390 str. Šoljaková, L. a kol.: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách, Praha, VŠE 2004, 1. vydání, 202 str. Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press 2002, 1. vydání, 563 str., ISBN 80-7261-062-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851106.html