Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finanční účetnictví a daně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KFU Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Právní rámec účetnictví a daní v České republice. Vymezení účetních jednotek, požadavky zákona na rozsah vedení účetnictví a na účetní informace v účetní závěrce. Daňová soustava v ČR. Vztah účetnictví a daní. Výpočet a účtování pojistného na sociální pojištění (OSVČ, zaměstnanci). Vybrané okruhy účetnictví s dopadem do splatné daně z příjmů právnických osob (dlouhodobý majetek, finanční majetek, rezervy, opravné položky, odložená daň). Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně. Daň z přidané hodnoty a její účtování při nákupu a prodeji v tuzemsku, ve vztahu k ostatním zemím EU, ve vztahu k zahraničí, krácení nároku na odpočet, účtování při změně režimu z neplátce na plátce a naopak. Účtování ostatních daní (silniční, z nemovitostí, dědické a darovací, z převodu nemovitostí).

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s právním rámcem finančního účetnictví a daňové soustavy v ČR, s účetními postupy při zachycení jednotlivých daní v účetnictví podnikatelů, vliv daňových režimů přímých a nepřímých daní na účetnictví ve vztahu k finanční pozici účetní jednotky.

Studijní materiály:

1/ Alena Vančurová, Lenka Láchová - Daňový systém v ČR - ISBN 9788087480441

2/ Jaroslava Roubíčková, Jiří Pelák - Účetnictví I. sbírka příkladů a úloh k procvičení - ISBN 978802452128201

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1850906.html