Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Makroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KMA Z,ZK 6 7+7 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Makroekonomické agregáty. Spotřeba a investice. Peníze. Měnový kurz. Platební bilance. Makroekonomická rovnováha. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Ekonomický růst. Hospodářský cyklus. Inflace a nezaměstnanost. Rozpočtová a měnová politika.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními makroekonomickými pojmy a principy makroekonomické analýzy, s povahou makroekonomických agregátů a s fungováním ekonomického systému jako celku. Poskytne schopnost analyzovat makroekonomické jevy a souvislosti, a orientovat se v makroekonomické politice. Předmět pokrývá problematiku základního kurzu (Makroekonomie 1), i středně pokročilého kurzu makroekonomie (Makroekonomie 2), zejména s akcentem na makroekonomii otevřené ekonomiky. Cílem je porozumět makroekonomickému prostředí v podmínkách globalizace a prohlubující se otevřenosti ekonomik, a získat tak potřebné základy pro studium aplikovaných ekonomických disciplin.

Studijní materiály:

Holman R.: Ekonomie, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2002, ISBN 80-7179-681-6. Holman R.: Makroekonomie, středně pokročilý kurz, C.H.Beck, Praha 2004, ISBN 80-7179-764-2. Mankiw G.N.: Zásady ekonomie, 1. vydání, Grada Publishing, Praha 1999, ISBN 80-7169-891-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1850506.html