Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt - terénní výzkum pro strategickou analýzu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KSA Z 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Přístupy k manažerskému výzkumu, sociální výzkum, formulace výzkumného problému, plánování projektu, sekundární a primární výzkum, formulace hypotézy, úvodní analýza problému a volba metodologie, výběr vzorku dedukce a indukce, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, škály pro hodnocení, strukturované rozhovory, focus groups, zúčastněné pozorování, dotazníkové šetření, metodologická triangulace, validita a reliabilita výzkumu, zpracování dat, analýza a syntéza poznatků.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty jak provádět výzkumné šetření pro strategickou analýzu.

Studijní materiály:

Pavlica K. a kolektiv: Sociální výzkum, podnik a mangement. 2000, Praha, EKOPRESS. Gill. J, Johnson P.: Research methods for managers. 1997 second edition, London, Paul Chapman Publishing. Jankowicz A.D.: Business Research Projects, 1995 second edition, London, Chapman&Hall.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1850406.html