Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KMI Z,ZK 6 7+7 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úvodní výklad výchozích tržních kategorií, chování dvou základních tržních subjektů (domácností a firem) na trhu výrobků a služeb. Zisk jako podnět ekonomické činnosti, problémy vlastnictví a tržní selhání.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vztahy mezi nimi a tím vytvořit předpoklady pro studium dalších ekonomických disciplin.

Studijní materiály:

MACÁKOVÁ, L.: Mikroekonomie (základní kurz), Slaný: Melandrium, 2002, ISBN 80-86175-20-0.SOUKUPOVÁ, J. - HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J.: Mikroekonomie, Praha: Management Press, 1996, ISBN 80-85943-17-4.SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M., MACÁKOVÁ,L: Mikroekonomická teorie, I. cvičebnice, 2.aktualizované vydání, Slaný, Melandrium 2003, 303 stran, ISBN 80-86175-37-5. PINDYCK, R.S. - RUBINFELLD, D.L.: Microeconomics, Macmillan Publishing Co., New York 1989, ISBN 99-00-00219-X.VARIAN, Hal R.: Mikroekonomie: Moderní přístup, Praha: Victoria Publishing, 1995, ISBN 80-85865-25-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1850006.html