Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Machine Elements and Mechanisms II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E131517 Z,ZK 7 3P+4C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předběžné konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a aplikace os a hřídelů, kluzných a valivých ložisek, hřídelových spojek, částí klikového mechanismu, potrubí, jeho příslušenství a armatury.

Požadavky:

Zkouška:

- znalost celého rozsahu přednášené látky,

- schopnost naskicovat bezpředlohově zadaná uložení hřídelů v převodovkách s valivými ložisky,

- numerické výpočtové řešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční úlohy s použitím technické literatury

Osnova přednášek:

Osy a hřídele. Předběžný návrh, pevnostní a deformační výpočty. Kmitání hřídelů.

Kluzná ložiska. Základy tribologie, mazání, maziva.

Radiální kluzná ložiska s režimem hydrodynamického nebo hydrostatického mazání. Konstrukce, únosnost, provozní podmínky a spolehlivost kluzných ložisek.

Valivá ložiska. Normalizace. Kinematika, dynamika, únosnost a životnost valivých ložisek. Ukládání hřídelů s valivými ložisky.

Hřídelové spojky. Hlavní druhy, vlastnosti, charakteristiky, použití. Kinematika, dynamika, konstrukce, dimenzování, konstrukční výpočty.

Hřídelové spojky torzně tuhé, pružné, kompenzační. Konstrukce, výpočty únosnosti a kompenzačních schopnosti spojek.

Torzní dynamická analýza pohaněcích systémů s hřídelovými spojkami.

Mechanický ovládané hřídelové spojky.

Speciální hřídelové spojky. Pojistné, rozběhové, volnoběžné hřídelové spojky.

Hlavní části klikových mechanismů. Kinematika a dynamika klikových mechanismů. Teoretické indikátorové diagramy. Zatížení klikových mechanismů vnějšími, vnitřními a setrvačnými silami. Zatížení, předběžné pevnostní výpočty a konstrukce hlavních části klikových mechanismů.

Potrubí a armatury. Průtok média potrubím. Provozní parametry, výpočet průměru potrubí.

Trubky. Materiály, výroba, dimenzování, únosnost, spojování.

Potrubní kompenzátory.

Uzavírací armatury. Kohouty, ventily, šoupátka. Uzavírací síly armatur, dimenzování, konstrukční výpočty.

Osnova cvičení:

Projekt poháněcího mechanismu dopravníku:

Předběžný konstrukční koncept celého poháněcího mechanismu.

Koncepční konstrukční řešení převodovky.

Výkres montážní sestavy převodovky s hlavními konstrukčnimi výpočty.

Dynamická torzní analýza celého poháněcího mechanismu.

Alternativní koncepční uspořádání projektovaného poháněcího mechanismu s náhradou převodovky a doplňkového převodu jednostupňovou šnekovou převodovkou. Koncepční konstrukční řešení šnekové převodovky. Výkres montážní sestavy šnekového hřídele a jeho uložení v převodovce s hlavními konstrukčními výpočty.

Cíle studia:

Získání poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy dalších strojních součástí a mechanismů navazující na předmět Části a mechanismy strojů I. Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování strojních součástí a montážních jednotek všeobecného použití.

Studijní materiály:

Jančík, L.: Machine Elements and Mechanisms II (studijní texty). CVUT Praha, 2008

Jančík, L.: Design Project (studijní texty). CVUT Praha, 2008

J.E. Shigley; Ch.R. Mischke: Mechanical Engineering Design. McGraw Hill, New York, 1989.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1798306.html