Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektový výrobní management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PVM Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s projektovým řízením jako se součástí výrobně-provozního řízení moderního podniku.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, zápočtový test, seminární práce. Zkouška z probraných okruhů.

Osnova přednášek:

(1) Cíl VMNG, současné trendy řízení odpovídajících projektů, prognózování poptávky

(2) Projektový přístup k VMNG, rozpisy agregátního plánu výroby

(3) Projekt systému řízení zásob - výchozí poznatky + EOQ

(4) Projekt systému řízení zásob ROP

(5) Řízení zásob - FOI + jednoduché zásobovací modely

(6) Současné rozvojové filozofie a metody projektování VMNG

(7) Projektování Total Productive Maintenance, výpočet kanbanů, OEE

(8) Plánování materiálových požadavků, metody zvyšování produktivity

(9) Projekt rozvrhování výroby a řazení zakázek

(10) Projektování výrobních linek, finanční řízení ve výrobě

(11) Projektování úplného řízení jakosti a souhrnné výrobní plánování

(12) Projekty zavádění nové výroby a logistiky

(13) Vývoj k projektům CIM (Computer Integrated Manufacturing).

Osnova cvičení:

(1) Úvod, požadavky, zásady projektování a projektového řízení, prognózování I.

(2) Projektové řízení, prognózování II. Extrapolace trendů, chyby předpovědí.

(3) Zásady agregátního plánování, projekt agregátního plánu

(4) Projekty řízení zásob I. Výchozí poznatky, modely EOQ

(5) Projekty řízení zásob II. Modely EOQ, ROP

(6) Projekty řízení zásob III. Modely ROP

(7) Projekty řízení zásob IV. Modely FOI, Jednoduché zásobovací modely

(8) Projekty řízení výrobního managementu na principech JIT, TPS, Kanban, TQM, TPM.

(9) Projekty řízení systémů údržby strojů a zařízení, výpočty OEE.

(10) Projekty řízení řazení výrobních zakázek

(11) Projekty řízení synchronizace výrobních linek.

(12) Projektové aplikace Stromů významnosti ve výrobním managementu

(13) Projekty aplikace Paretovy analýzy v řízení kvality vyráběné produkce.

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu Projektový výrobní management je seznámit posluchače s moderními filozofiemi a přístupy projektování produktivního výrobního a provozního systému, nejen strojírenského podniku. Předmět využívá celosvětové filozofie a pokrokové standardy projektování. Předmět rovněž vhodně propojuje problematiku řízení provozních a výrobních systémů s tvorbou výrobních strategií a výrobním plánováním, prognózováním, řízením neproduktivních zásob a agregátním rozvrhováním. Seznamuje studenty s možnostmi projektových implementací systémů japonského výrobního managementu jako je Just in Time, TQC, Kaizen a podobně do českých podmínek. Zvládnutí projektů výrobního a provozního managementu produktivním a praktickým způsobem tradičně patří k velmi důležitým manažerským dovednostem. Znalosti studentů se dobře uplatňují při řešení praktických problémů v diplomových pracích i při hledání zaměstnání, nejen v automobilovém průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a technických předmětů a zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.

Studijní materiály:

(1) Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0199-5,

(2) Rosenau. M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-218-1.

(3) Kavan M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006.

Poznámka:

Garant a přednášející: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
https://intranet.muvs.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603506.html