Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

German Lower Intermediate

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046079 Z 2 0+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Gramatika: préteritum a perfektum silných a smíšených sloves, infinitiv závislý na slovesu, časové věty

Konverzační okruhy: pracovní den,dovolená, sport, cestování v Německu

Odborná němčina: obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač

Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina

2. 11. lekce

3. 11. lekce

4. 12. lekce

5. 12. lekce

6 12. lekce.

7. 1. test

8. 13. lekce

9. 13. lekce

10 14. lekce.

11. 14. lekce

12. Opakování, 2. test

13. Zápočtová hodina

Cíle studia:

Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 11 - 14

Interní materiál Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1513706.html