Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Komunikace a jednání s lidmi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383009 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Lidská komunikace představuje nezastupitelný fenomén v činnosti člověka, neboť je přítomna prakticky ve všech jeho aktivitách. Totéž platí (se specifickými modifikacemi) i pro činnost manažerů. Nelze tedy nekomunikovat - lze jen komunikovat špatně, dobře a výtečně.

Požadavky:

2 referáty: Plán připravovaného jednání, Dopis vybrané osobnosti (dle zadání) + aktivní účast ve výuce

Osnova přednášek:

1. Základy lidské komunikace

2. Verbální komunikace

3. Vyjednávání

4. Nonverbální komunikace

5. Jak se nadat oklamat v komunikaci

6. Nekontaktní formy komunikace

Osnova cvičení:

1. Naslouchání

2. Vztahová inteligence

3. Diplomatické jednání

4. NLP a nonverbální komunikace

5. Lidský mozek a komunikace

6. Jednání s problematickými osobami

Cíle studia:

Cílem studia je rozšíření a prohloubení komunikačních dovedností studentů, upozornění na možné problémy jednotlivých forem komunikace i na klamání a manipulaci v komunikaci

Studijní materiály:

Základní:

Rosenberg, M. B.: Nenásilná komunikace a moc. Portál, Praha 2019,(1. vydání-2016)

Basu, A., Faust, l.: Umění úspěšné komunikace. Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi. GRADA, Praha 2017,

Borg, J.: UMĚNÍ PŘESVĚDČIVÉ KOMUNIKACE. Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. 3. rozšířené vydání, GRADA, Praha 2019,

Další doporučené:

Budou uváděny v přednáškách a ve cvičeních.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1508606.html