Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elements of Calculus

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-ZMA Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět BIE-ZMA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIE-MA1.21 (vztah je symetrický)
Předmět BIE-ZMA může při kontrole studijních plánů nahradit předmět BIE-MA1.21
Předmět BIE-ZMA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIE-MA1.21 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Students acquire knowledge and understanding of the fundamentals of classical calculus so that they are able to apply mathematical way of thinking and reasoning and are able to use basic proof techniques. They get skills to practically handle functions of one variable in solving the problems in informatics. They understand the links between the integrals and sums of sequences. They are able to estimate lower or upper bounds of values of real functions and to handle simple asymptotic expressions.

This course is last taught in the winter semester 2021/22 (B211). Latecomers who fail to meet it can replace it with a pair of courses BIE-MA1.21 and BIE-MA2.21.

Požadavky:

The ability to think mathematically and knowledge of a high school mathematics.

Osnova přednášek:

1. Introduction, real numbers, basic properties of functions.

2. Limits.

3. Continuity, introduction to derivatives.

4. Properties of derivatives, implicit differentiation, numerical and symbolic differentiation on a computer.

5. Classical theorems (Rolle, mean value, etc.), differentiation using limits, finding limits using derivatives (l'Hospital's rule).

6. Taylor polynomials and approximation, error estimation, root finding (bisection, regula falsi, Newton's method), monotony, extremes and optimization.

7. Convexity, function graph, primitive function, substitution.

8. Integration by parts, partial fractions.

9. Definite integral (properties, N-L formula).

10. Improper integral.

11. Uses of integrals, numerical methods for definite integrals.

12. Sequences and their limits.

13. Extended scales of infinity, small- and big-O notation, theta. Space and time complexity of algorithms.

Osnova cvičení:

1. Differentiating.

2. Domain of a function.

3. Basic properties of functions.

4. Limits of functions.

5. Tangents/normals, implicit differentiation, related rates.

6. Limits of functions.

7. Approximation, optimization.

8. Graphs of functions, primitive functions.

9. Indefinite integral.

10. Definite integral.

11. Improper integral.

12. Applications of integrals.

13. Sequences.

Cíle studia:

Handling the elementary calculus is a necessary assumption to build mathematical skills and habits that are needed in both subsequent mathematical and theoretical modules. For purposes of analysis of algorithms, there is an overview of asymptotic estimation of the growth order of functions.

Studijní materiály:

1. Strang, G. ''Calculus.'' Wellesley-Cambridge Press, 2009. ISBN 0961408820.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/BIE-ZMA/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIE-ZMA/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1450306.html