Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mathematical Analysis 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-MA1.21 Z,ZK 5 2P+1R+1C anglicky
Vztahy:
Předmět BIE-MA1.21 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIE-ZMA (vztah je symetrický)
Předmět BIE-MA1.21 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIE-ZMA (vztah je symetrický)
Předmět BIE-MA1.21 může být splněn v zastoupení předmětem BIE-ZMA
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

We begin the course by introducing students to the set of real numbers and its properties, and we note its differences with the set of machine numbers. Then we study real sequences and real functions of a real variable. We gradually introduce the notions of limits of sequences and functions, continuous functions, and derivatives of functions. This theoretical foundation is then applied to root-finding problems (iterative method of bisection and Newton’s method), construction of cubic interpolation (spline), and formulation and solution of simple optimization problems (i.e., the issue of finding extrema of functions). The course is closed with the Landau’s asymptotic notation and methods of mathematical description of complexity of algorithms.

Požadavky:

Knowledge of high school mathematics, basics of mathematical logic (BIE-DML.21), and BIE-LA1.21.

Osnova přednášek:

1. Extended real number line: rational and irrational numbers, completeness axiom, neighborhood, infinity. Relation to machine numbers.

2. Basic properties of functions and sequences. Elementary functions (polynomials, trigonometric functions, exponential, and logarithm).

3. Limit of a sequence and limit of a function: definition, meaning, and illustrations.

4. Computation of limits: algebraic properties of limits, squeeze theorem, examples.

5. The continuity of a function, continuity of elementary functions, implications for root finding (the bisection method as an example of iterative numerical method).

6. The derivative of a function, geometric meaning, linearity of differentiation, product and quotient rule. Derivative of inverse function. Differentiation of elementary functions.

7. Newton’s method for root finding.

8. Cubic interpolation (splines). L’Hospital’s rule.

9. Lagrange’s mean value theorem, implications for monotony and convexity/concavity of functions.

10. Local extrema of functions. Sufficient conditions for their existence.

11. Analytical graph plotting: examples. The notion of an optimization problem.

12. Landau’s asymptotic notation.

13. Mathematical description of the complexity of algorithms.

Osnova cvičení:

This is an outline of proseminars and subsequent exercises.

1. Functions and sequences, basic properties.

2. Elementary functions (polynomials, trigonometric functions, exponential and logarithm).

3. Limits of sequences and functions.

4. Continuity of functions.

5. Derivative of a function.

6. Analytical graph sketching (monotonicity, local exrtrema, asymptotes, etc.).

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Oberguggenberger M., Ostermann A. : Analysis for Computer Scientists. Springer, 2018. ISBN 978-0-85729-445-6.

2. Stewart J. : Calculus (8th Edition). Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1285740621.

3. Bittinger M.L., Ellenbogen D.J., Surgent S.A. : Calculus and Its Applications (11th Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0321979391.

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIE-MA1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6540306.html