Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování výrobních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-PJVS-01 Z,ZK 6 20B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-PJVS-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K16C1302 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-PJVS-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K16C1302
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Účelem kurzu je seznámit se s:

•Základními pojmy výrobního a provozního managementu

•Významnými sektory průmyslové výroby a provozu složitých technologických soustav

•Povahou, konstrukcí a návrhem průmyslových výrobků a funkce složitých technologických soustav

•Úlohou lidských a technologických zdrojů ve výrobě a provozu

•Problematikou materiálových toků a logistiky

•Řízením nákupu dodávek a dodavatelskými řetězci

•Podpůrnými procesy ve výrobě či provozu, údržbou strojů a zařízení

•Managementem výroby či provozu: plánováním, organizováním, zajištěním zdrojů, vedením, kontrolováním

•Návrhem, inovacemi a re-inženýringem výrobních, resp. provozních systémů a procesů

•Problematikou výrobní, resp. provozní ekonomiky a ekonomických metrik, systémem KPI

•Problematikou některých současných trendů, jako je automatizace, robotizace, digitalizace, internetizace, umělá inteligence, personalizace, internacionalizace, lokalizace

•Problematikou komplexních systémů moderní výroby, jako je Toyota Production System, Lean Management a další

•Problematikou managementu kvality, ochrany životního prostředí, environmentální, materiálové a energetické udržitelnosti, cirkulární ekonomiky, hygieny a bezpečnosti práce, společenské odpovědnosti ve výrobě

•Problematikou změnového výrobního a provozního managementu

Požadavky:

Kurz je určen pro druhé ročníky oboru Projektový management inovací

Nevyžaduje žádné předběžné znalosti Výrobního a provozního managementu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předpokládanými výsledky studia jsou:

•Znalost oblasti výrobního a provozního managementu

•Teoretické, ale i praktické znalosti a zkušenosti v oboru

•Schopnost aplikovat tyto znalosti a dovednosti v rámci řízení, plánování, designu, inovativního řízení a re-inženýrství výroby a provozu

•Schopnost personalizovat získané znalosti a dovednosti v oblasti svého budoucího profesního zaměření

•Schopnost sdílet konkrétní úkoly výrobního a provozního s odborníky a pracovat v týmu na jejich řešení

Studijní materiály:

Skripta a prezentace přednášek

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743930105.html