Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika I.A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
231A101 ZK 2 0P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Nahrazení a rovnováha silových soustav. Rovnováha bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Vnitřní statické účinky tělesa. Těžiště. Složení soustav těles. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles, prutové soustavy. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost.Rovnovážná poloha a její stabilita. Statika vláken

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Uložení a rovnováha bodu

2) Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině

3) Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně. Grafické metody řešení statiky

4) Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru

5) Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles

6) Grafické řešení rovinných soustav těles

7) Prutové soustavy

8) Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky

9) Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině

10) Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině

11) Mechanická práce

12) Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha a její stabilita

13) Statika vláken

Osnova cvičení:

1) Určení síly. Rovnováha bodu

2) Lab: Modely

PC učebna: MATLAB ? úvod, rovnováha bodu

3) Moment síly. Silová dvojice

4) Lab: Rovnováha tělesa v rovině graficky

PC učebna: Rovnováha tělesa v rovině početně

5) Rovnováha tělesa v prostoru

6) Lab: Modely soustav těles

PC učebna: Složení a analytické řešení soustav

7) Analytické řešení soustav

8) Lab: Grafické řešení rovinných soustav těles

PC učebna: Prutové soustavy

9) Těžiště. Vnitřní silové účinky

10) Lab: Pasivní odpory

PC učebna: Pasivní odpory

11) Soustavy s pasivními odpory

12) Lab: Mechanická práce

PC učebna: Mechanická práce

13) Rovnovážná poloha a její stabilita.

Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, 2002 - skripta.

V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, 1998 - skripta.

V. Stejskal, J. Březina, J. Knězů: Mechanika I: Sbírka příkladů, 1991 - skripta.

F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10927302.html