Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chemistry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E182019 KZ 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

General chemistry from the point of view of mechanical and process engineering. Physical chemistry forms 2/3 of the course (structure and properties of matter, thermodynamics, phase equilibrium, chemical reactions, reaction engineering), the remaining 1/3 is devoted to organic chemistry (hydrocarbons, polymers) and biochemistry. Laboratory practice is oriented upon the material properties measurement.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Scope and classification of chemistry

2. Matter, properties, units. Structure of matter (periodical table, notation) and bonding.

3. Mass balancing, stochiometry of chemical reactions.

4. State variables p,v,T, state equations (ideal gas, Van der Waals, Redlich Kwong).

5. Heat and energies, internal and total energy, enthalpy of phase and chemical changes.

6. First and second law of thermodynamics, entropy, Gibbs energy. Examples of industrial processes energy balancing (feasibility of chemical reactions)

7. Phase equilibrium in one-component systems - phase diagrams.

8. Equilibrium in multicomponent systems (Raoult's law, Henry's law, phase diagrams).

9. Chemical reactions classification. Rate of chemical reactions (reaction mechanisms, reaction order, Arrhenius equation, catalysis). Equilibrium of chemical reactions.

10. Reaction engineering, batch and continuous reactors, residence time distribution, conversion in segregated and maximum mixedness flows.

11. Organic chemistry (hydrocarbons, functional groups)

12. Polymers, properties of plasts

13. Biochemistry (proteins, carbohydrates, lipids, nucleotides).

14. Bio-reactions, bio and food engineering.

Osnova cvičení:

1. Laboratory experiments: concentration

2. Laboratory experiments pH

3. State equations (Excel)

4. Laboratory experiments (phase changes, p-T measurement)

5. Reaction enthalpy

6. Feasibility of chemical reactions

7. Excursion

Cíle studia:

Mass balancing, Matter, properties, units. Structure of matter, Polymers, properties of plasts

Studijní materiály:

Žitný, R., Krýsa, J.: Chemistry, Introductory Course. CTU Publishing House, Prague 1998, http://www.fsid.cvut.cz/cz/u218/pedagog/predmety/1rocnik/chemaj/bookchem.htm

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10926102.html