Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie a konstrukce přístrojů I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361035 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače se zásadami konstruování v přesné mechanice a přístrojové technice tak, aby posluchači byli schopni sami navrhovat různé typy mechanických přístrojů.

Požadavky:

Účast na cvičeních, spočítané příklady a znalost odpřednášené látky.

Osnova přednášek:

1. Úvod předmětu, funkční způsobilost přístrojové techniky, pojmy přesnost, citlivost přístroje, Abbéúv princip, statické a dynamické vlastnosti přístroje.

2. Přehled konstrukčních materiálů - kovy, slitiny, nekovy, přírodní materiály, materiály zvláštních vlastností.

3. Přehled spojovacích metod - rozebíratelná, nerozebíratelná a podmíněně rozebíratelná spojení.

4. Přímá vedení kluzná, valivá, přibližná vedení, paralelní vedení.

5. Otočná uložení kluzná, valivá, speciální uložení přístrojové techniky, minimalizace pasivních odporů.

6. Přehled spojek a jejich užití, možnosti kompenzace polohy os a úhlů.

7. Ozubení evolventní, cykloidní, hodinářské a hypoidní. Mikrometrické šrouby.

8. Ozubené a třecí převodové mechanizmy. Pákové převodové mechanizmy. Brzdy.

9. Kompenzační, rektifikační a aretační zařízení. Dorazy. Stavítka, Vačky.

10. Rastry a jejich využití v přístrojích. Modulární konstrukční prvky v přístrojové technice.

11. Funkce lidského oka a důsledky pro konstrukci přístrojů.

12. Přehled funkce a konstrukce základních optomechanických přístrojů.

13. Přehled laboratorních a dílenských přístrojů a jejich konstrukce.

Osnova cvičení:

Řešení příkladů a ukázky případů v konstrukci přístrojů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními prvky a konstrukčním přístupem v přístrojové technice tak, aby posluchači byli schopni sami navrhovat různé typy mechanických přístrojů.

Studijní materiály:

Skripta Základy konstukce přesné mechaniky, podklady k přednáškám

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10600902.html