Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Němčina pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046082 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.

Osnova přednášek:

Gramatika: postupné zopakování gramatiky.

Odborná němčina: životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, matematika, materiály.

Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina

2. silná a smíšená slovesa, kap. I - M;athematik

3. silná smíšená slovesa - kap. II Geometrie

4. trpný rod, kap.II Geometrie

5. trpný rod - poslech Vorstellungsgepräch, životopis

6. poslech Was bietet die Firma an, motivační dopis

7. 1. test

8. kap. III Körper

9. kap. III Körper

10. čtení - Auto unter die Luppe genommen, kap. IV Kraftfahrzeugtechnik

11. poslech Autovermietung, kap. IV Kraftfahrzeugtechnik

12. 2. test

13. zápočet

Cíle studia:

Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.

Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem

Becker a kolektiv: Dialog Beruf 2, Hueber Verlag

Deutsch für Maschinenbau, Informatorium 2008

Doplňkový materiál Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10502302.html