Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Němčina vyšší střední

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046080 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.

Osnova přednášek:

Gramatika: Krácení vět se spojkou dass a damit, trpný rod, příčestí přítomné, konjunktiv préterita a opisný tvar s würde, rozvitý prívlastek

Konverzační okruhy: volný čas, Praha, zahraniční praxe, cestování v ČR

Odborná němčina: složitější početní úkony, obsluha složitějších přístrojů

Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina

2. 15. lekce

3. 15. lekce

4. 15. lekce

5. 16. lekce

6. opakování

7. 1. test

8. 16. lekce

9. 16. lekce

10. 17. lekce

11. 17. lekce

12 2. test

13. zápočet

Cíle studia:

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Studijní materiály:

Drmlová a kol: Německy s úsměvem, lekce 15 - 18

interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10502102.html