Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Němčina nižší střední

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046078 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.

Osnova přednášek:

Gramatika :zvratná slovesa, sloveso werden, budoucí čas, zájmena welcher a was für ein, nepřímé otázky, pořádek slov ve větě hlavní a po větě vedlejší, přísudkové sloveso po číslovkách, stupňování přídavných jmen a příslovcí, skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách, zeměpisná přídavná jména, zpodstatnělá přídavná jména, préteritum a perfektum slabých sloves, souřadící spojky, vazby sloves, příčestí minulé v přívlastku, věty vztažné.

Konverzační okruhy: u lékaře, v lázních, nákupy, sport, pošta, návštěva Berlína, kultura.

Odborná němčina: struktura ČVUT, automobil.

Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina

2. 7. lekce

3 7. lekce

4. 8. lekce

5. 8. lekce

6. opakování, 1. test

7. 9. lekce

8. 9. lekce

9. 9. lekce

10. 10. lekce

11. 10. lekce

12. Opakování, 2. test

13. Zápočtová hodina

Cíle studia:

Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 7- 10

Interní materiál Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10501802.html