Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Němčina začátečníci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046076 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.

Osnova přednášek:

Gramatika: časování sloves v přítomném čase, způsobová slovesa, rozkazovací způsob,

zápor, skloňování podstatných jmen a osobních zájmen, přivlastňovací

zájmena ,předložky s dativem , rozkazovací způsob, způsobová slovesa

Konverzační okruhy: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium

Odborná němčina: nářadí

Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina

2. 1. lekce

3. 1. lekce

4. 2.lekce

5. 2. lekce

6. opakování

7. 1. test

8. 3.lekce

9. 3.lekce

10. 3. lekce

11. opakování

12. 2. test

13. zápočet

Cíle studia:

Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.

Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 1 - 3

Interní materiál Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10501602.html