Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina nižší střední

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046071 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů

Osnova přednášek:

Gramatika: čas budoucí, předpřítomný, rod trpný

Konverzační okruhy: životopisné údaje, psaní dopisů

Odborná část: matematické výrazy a úkony, instrukce

Osnova cvičení:

Vyjadřování budoucnosti, předpřítomný čas, rod trpný.

CV, psaní dopisů.

Matematické výrazy, návod a pokyny.

Cíle studia:

Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka

Studijní materiály:

Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA

odborné texty

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10500902.html