Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Physics II. - Seminary

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E026003 Z 2 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky II. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení a minimálně 75 % účasti na seminárním cvičení.

Osnova přednášek:

Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem Seminárního cvičení z Fyziky I je poskytnout studentům hlubší porozumění fyziky formou řešení příkladů.

Studijní materiály:

Vesela E., Physics II, CTU Publishing House, Prague, 2019

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1047206.html