Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Physics I. - Seminary

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E026002 Z 2 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Řešení příkladů, které korespondují s přednáškami Fyziky I.

Požadavky:

Aktivní účast na semináři a minimálně 75 % účasi.

Osnova přednášek:

Kinematika hmotného bodu, dynamika. Molekulárně kinetická teorie látek. Termodynamika.Hydromechanika a hydrodynamika. Vlnění. Elektrické pole, elektrický proud. Magnetické a elektromagnetické pole.

Osnova cvičení:

Kinematika hmotného bodu, dynamika. Molekulárně kinetická teorie látek. Termodynamika.Hydromechanika a hydrodynamika. Vlnění. Elektrické pole, elektrický proud. Magnetické a elektromagnetické pole.

Cíle studia:

Cílem seminárního cvičení z Fyziky I je formou řešení příkladů prohloubit znalosti v obecné fyzice.

Studijní materiály:

Young, H.D., Freedman, R.A.: Sears and Zemansky' University Physics, 10th edition, Addison-Wesley, 2000, Vesela E., Physics I, CTU Publishing House, Prague, 2003, Vesela E., Vacek V. Physics - Laboratory Experiments, CTU Publishinhg House, Prague 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1046306.html