Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prezentace v českém jazyce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046166 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Příprava ústních vystoupení na odborná témata s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory fakulty.

Požadavky:

ústní vystoupení na zvolené téma

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

stručné teoretické základy správné prezentace

praktický nácvik mluvené prezentace

příprava prezentace v PowerPointu na zvolené téma

analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky

Cíle studia:

Příprava ústních vystoupení na odborná témata s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory fakulty.

Studijní materiály:

Emil Hierhold: Rétorika a prezentace

interní materiály ÚJ

individuální literatura dle konkrétního tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1032706.html