Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BEV002AKA Acoustic Applications anglicky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
XEP02ABIO Advanced Biosensor anglicky ZK 4 2p+1c Předmět je vypsán
XP02AME Aktivní metody v akustice
 
ZK 2P Předmět není vypsán
XP02AMA Aktivní metody v akustice ZK 4 2P Předmět je vypsán
BV002AKA Akustické aplikace česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A5M02AKA Akustické aplikace
 
KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
BV002ASF Astrofyzika
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE4B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE3B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE2B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE1B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
BAB02BFY Biofyzika
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
XP02BFY Biofyzika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BEAM02BIO Biosensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BAM02BIO Biosenzory česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství česky Z,ZK 3 2P+1L Předmět je vypsán
XP02DP Diagnostika plazmatu
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE1M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE2M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE3M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE4M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
BV002EKE Ekologie a ekotechnika
 
česky KZ 3 2P+1L Předmět není vypsán
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace ZK 4 3P Předmět je vypsán
BEV002EKE Environmental Engineering
 
anglicky KZ 3 2P+1L Předmět není vypsán
BEV002ZIP Environmental Science anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
B3B02FY1A Fyzika 1
 
česky Z,ZK 7 4P+1L+2C Předmět není vypsán
BD5B02FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 7 14KP+6KC Předmět není vypsán
B2B02FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět není vypsán
B3B02FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 6 4P+1L+2C Předmět není vypsán
B1B02FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět není vypsán
A8B02PH1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
B2B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
BD5B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 14KP+6KC Předmět je vypsán
B3B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 6 3P+1L+2C Předmět je vypsán
B1B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
A8B02PH2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
BV002FPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
XPE02FPL Fyzika pevných látek anglicky ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
XP02FPL Fyzika pevných látek ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii česky Předmět je vypsán
BV002FEN Fyzika pro elektroenergetiku česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP02FPT Fyzika pro terapii
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
FY. ČTVRTKY Fyzikální čtvrtky
 
Předmět není vypsán
BV002FC Fyzikální čtvrtky česky Z 1 2P Z 1 2P Předmět je vypsán
XP02HS Hlukové studie
 
ZK 4 1P Předmět není vypsán
BEV002UAK Introduction to Acoustics
 
anglicky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
BEV002UFL Introduction to Laser Physics
 
anglicky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02MPF Moderní metody počítačové fyziky
 
Z,ZK 2 Předmět není vypsán
BE5B02PH1 Physics 1
 
anglicky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět není vypsán
BE5B02PH2 Physics 2 anglicky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy anglicky Předmět je vypsán
BEV002FEN Physics for Electroenergetics
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE4B02FYA Physics for Informatics
 
Z,ZK 8 4+2L Předmět není vypsán
XP02PT Plazmové technologie
 
ZK 4 2P Předmět není vypsán
BV002PT Praktická typografie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
BD1B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět není vypsán
B0M02IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Předmět je vypsán
B0B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět je vypsán
A0M02IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Předmět není vypsán
A0B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět není vypsán
B0B02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět je vypsán
B0M02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět je vypsán
BE0B02RM1 Review of Mathematics 1 anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RM2 Review of Mathematics 2
 
anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět není vypsán
BE0B02RP1 Review of Physics 1 anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RP2 Review of Physics 2
 
anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět není vypsán
BEV002FPL Solid State Physics anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BV002SF Statistická fyzika Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02SF Statistická fyzika Z,ZK 4 3P+1S Předmět není vypsán
BV002TF1 Teoretická fyzika 1 Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
BV002TF2 Teoretická fyzika 2
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02TF2 Teoretická fyzika 2
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02TZP Teorie zvukového pole ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02UZ Ultrazvuk ZK 4 2P Předmět je vypsán
BV002VNP Vlny a nestability v plazmatu
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02VPA2 Vybrané partie z fyziky A2 ZK 4 2P Předmět není vypsán
XP02VPB Vybrané partie z fyziky B Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
XP02VPO Vybrané partie z optiky anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu
 
ZK 4 3P Předmět je vypsán
BV002UAK Úvod do akustiky
 
česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
B0B02UAK Úvod do akustiky
 
česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
XP02UEF Úvod do elektrofyziologie
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
XP02UFL Úvod do fyziky laseru
 
ZK 4 2P Předmět není vypsán
BV002UFL Úvod do fyziky laserů
 
česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
BV002ZIP Životní prostředí česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13102.html