Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma od 22/23

Study programme: Study type: Bachelor combined
Code Course group name   credits
Compulsory courses
3.S.UPV OD 22/23 3. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete 5 courses
21
4.S.UPV OD 22/23 4. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 15 credits
In this group you have to complete 4 courses
15
1.S.UPV OD 22/23 1. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
2.S.UPV OD 22/23 2. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
5.S.UPV OD 22/23 5. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 17 credits
In this group you have to complete 4 courses
17
6.S.UPV OD 22/23 6. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain at least 21 credits (at most 0)
In this group you have to complete 4 courses
21
Minimal number of credits 134
Compulsory elective courses
PVP-UPV OD 22/23 1.+3.+4. semestr UPV PVP od 22/23 - povinně volitelné předměty In this group you have to gain at least 5 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
5
PVP-UPV-SK1-22/23 3.+4.+ 6. semestr UPV PVP Skupina 1 od 22/23 povinně volitelné předměty In this group you have to gain at least 9 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
9
PVP-UPV-SK3-22/23 4.+ 5. semestr UPV PVP Skupina 3 od 22/23 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain at least 11 credits (at most 0)
In this group you have to complete at least 3 courses
11
PVP-UPV-SK4-22/23 5. + 6. semestr UPV PVP Skupina4 od 22/23 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain at least 9 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
9
PVP-UPV-SK2-2-22/23 5. semestr UPV PVP Skupina 2 od 22/23 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain at least 6 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
6
Minimal number of credits 40
Jazyky
PVP-UPV-SK5-22/23 3.+4. semestr UPV PVP Skupina 5 od 22/23 jazyky-povinně volitelné předměty In this group you have to gain at least 6 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
6
Minimal number of credits 6
Total number of required credits 180
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 180
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30022947.html