Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma od 21/22

Study programme: Study type: Bachelor combined
Code Course group name   credits
Compulsory courses
1.S.UPV OD 21/22 1.S.UPV od 21/22 kombinovaná forma In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
2.S.UPV OD 21/22 2.S.UPV od 21/22 kombinovaná forma In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
3.S.UPV OD 21/22 3. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete 5 courses
21
4.S.UPV OD 21/22 4. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 15 credits
In this group you have to complete 5 courses
15
5.S.UPV OD 21/22 5. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 17 credits
In this group you have to complete 4 courses
17
6.S.UPV OD 21/22 6. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete 4 courses
21
Minimal number of credits 134
Compulsory elective courses
PVP-UPV OD 21/22 3.+ 4. semestr UPV od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 5 courses ( at most  2)
5
PVP-UPV-SK1-21/22 3.+4.+ 6. semestr UPV PVP Skupina 1 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 9 credits
In this group you have to complete at least 3 courses ( at most  6)
9
PVP-UPV-SK3-21/22 4.+ 5. semestr UPV PVP Skupina 3 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain 11 credits
In this group you have to complete 3 courses
11
PVP-UPV-SK4-21/22 5. + 6. semestr UPV PVP Skupina4 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain at least 9 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
9
PVP-UPV-SK2-21/22 5. semestr UPV PVP Skupina 2 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma In this group you have to gain at least 6 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
6
Minimal number of credits 40
Jazyky
PVP-UPV-SK5-21/22 3.+4. semestr UPV PVP Skupina 5 od 21/22 jazyky-povinně volitelné předměty kombinovaná In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 2 courses
6
Minimal number of credits 6
Total number of required credits 180
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 180
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30022227.html