Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan N-PRI-CP prezenční navazující studium od 21/22 Regional Studies

Study programme: Innovation Project Management Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
REGS CP 2S 21/22 POV Povinné předměty, prezenční studium, 2.semestr, Regional Studies In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 5 courses
18
REGS CP 3S 21/22 POV Povinné předměty, prezenční studium, 3.semestr, Regional Studies In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete 4 courses
21
REGS CP 4S 21/22 POV Povinné předměty, prezenční studium, 4.semestr, Regional Studies In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 2 courses
18
REGS CP 1S 21/22 POV PRI CP navazující studium specializace Regional Studies 1. semestr povinné předměty In this group you have to gain 24 credits
In this group you have to complete 4 courses
24
Minimal number of credits 81
Povinné předměty zaměření
REGS CP 21/22 SP PRI CP navazující studium specializace Regional Studies předměty specializace In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 4 courses
18
Minimal number of credits 18
Compulsory elective courses
REGS CP 21/22 PVT Povinně volitelné technické předměty, prezenční studium, 21/22, Regional Studies In this group you have to gain at least 9 credits
9
REGS CP 21/22 PVP Povinně volitené předměty, prezenční forma, 21/22, Regional Studies In this group you have to gain at least 12 credits
12
Minimal number of credits 21
Total number of required credits 120
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 120
Data valid to 2024-07-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30022111.html