Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan N-PRI-CP prezenční navazující studium od 21/22 Financial Management

Study programme: Innovation Project Management Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
FINM CP 2S 21/22 POV Povinné předměty, prezenční forma, 2.semestr, 21/22, Financial Management In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 5 courses
18
FINM CP 4S 21/22 POV Povinné předměty, prezenční forma, 2.semestr, 21/22, Financial Management In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 2 courses
18
FINM CP 3S 21/22 POV Povinné předměty, prezenční forma, 3.semestr, 21/22, Financial Management In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete 4 courses
21
FINM CP 1S 21/22 POV PRI CP navazující studium specializace Financial Management 1. semestr povinné předměty In this group you have to gain 24 credits
In this group you have to complete 4 courses
24
Minimal number of credits 81
Povinné předměty zaměření
FINM CP 21/22 SP Specializační předměty, prezenční forma, Financial Management In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 4 courses
18
Minimal number of credits 18
Compulsory elective courses
FINM CP 21/22 PVP Povinně volitelné předměty, prezenční forma, 21/22, Financial Management In this group you have to gain at least 12 credits
12
FINM CP 21/22 PVT Povinně volitené technické předměty, prezenčí forma, 21/22, Financial Management In this group you have to gain at least 9 credits
9
Minimal number of credits 21
Total number of required credits 120
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 120
Data valid to 2024-07-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30022108.html