Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Software Engineering and Technology

Study programme: Software Engineering and Technology Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway:
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2021_BSITBAP Bachelor Project In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 1 course
20
2021_BSITBBE Safety of the bachelor's studies
0
2021_BSITP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 117 credits
In this group you have to complete 22 courses
117
2021_BSITECTSZAJ Exam in English
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 137
Povinné předměty specializace
2021_BSITPS4 Compulsory subjects - specialization In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete 4 courses
21
Minimal number of credits 21
Compulsory elective courses
2021_BSITPVS4 Compulsory elective subjects - specialization In this group you have to gain at least 9 credits (at most 32)
In this group you have to complete at least 2 courses ( at most  6)
9
Minimal number of credits 9
Elective courses
2021_BSITVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 167
Number of elective courses credits you have to gain 13
Total number of credits 180
Compulsory subjects - specialization [2021_BSITPS4]

Specialization

Compulsory elective subjects - specialization [2021_BSITPVS4]

Specialization

Elective subjects [2021_BSITVOL]

# ~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-06-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30021570.html