Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Software Engineering and Technology

Study programme: Software Engineering and Technology Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway:
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2021_BSITBAP Bachelor Project In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 1 course
20
2021_BSITBBE Safety of the bachelor's studies
0
2021_BSITP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 117 credits
In this group you have to complete 22 courses
117
2021_BSITECTSZAJ Exam in English
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 137
Povinné předměty specializace
2021_BSITPS3 Compulsory subjects - specialization Business Informatics In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 4 courses
20
Minimal number of credits 20
Compulsory elective courses
2021_BSITPVS3 Compulsory elective subjects - specialization Business Informatics In this group you have to gain at least 10 credits (at most 21)
In this group you have to complete at least 2 courses ( at most  4)
10
Minimal number of credits 10
Elective courses
2021_BSITVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 167
Number of elective courses credits you have to gain 13
Total number of credits 180
Compulsory subjects - specialization Business Informatics [2021_BSITPS3]

Specialization Business Informatics

Compulsory elective subjects - specialization Business Informatics [2021_BSITPVS3]

Specialization Business Informatics

Elective subjects [2021_BSITVOL]

# ~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-07-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30021569.html