Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Study plan Open Electronic Systems

Study specialization: Common courses
Study programme: Open Electronic Systems Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Open Electronic Systems - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2020_BOESBAP Bachelor Thesis In this group you have to gain 15 credits
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  0)
15
2020_BOESBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
2020_BOESP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 72 credits
In this group you have to complete at least 12 courses
72
2020_BOESZAJ Exam from the english language
In this group you have to complete at least 1 course
0
Minimal number of credits 87
Compulsory courses of the specialization
2020_BOESPO Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 85 credits
In this group you have to complete at least 17 courses
85
Minimal number of credits 85
Elective courses
2020_BOESHEM Humanities, economically-management subjects In this group you have to gain at least 8 credits (at most 139)
8
BTV Physical education
0
BTVK Physical education courses
0
2020_BOESVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 8
Total number of required credits 180
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 180
Elective subjects [2020_BOESVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-04-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30020907.html