Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan 04 26 31 38 BSTR KPP 2012 P základ

Study programme: Bachelor of Mechanical Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
12B*P*P-TV 07 2012 bakalářský tělocvik In this group you have to gain 3 credits
In this group you have to complete 3 courses
3
12B*P*P-ZT21 04 2012 prezenční ZT v pořadí 21 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 2 courses
6
12B-KMENP TZI STR 01 2012 souhrn skupin 12B*PiP-KMEN pro i od 1 do 6 In this group you have to gain 156 credits
In this group you have to complete 37 courses
156
12BS*7P-KPP 12 2012 BSTR 7.sem povinné KPP In this group you have to gain 22 credits
In this group you have to complete 4 courses
22
12BS*7Q-KPP-OP 13 2012 BSTR 7.sem 1povvol KPP-OP In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
12BS*8P-KPP 15 2012 BSTR 8.sem povinné KPP In this group you have to gain 23 credits
In this group you have to complete 4 courses
23
Minimal number of credits 214
Compulsory elective courses
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  3)
2
12B**4Q-BZJ S+T 08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS In this group you have to gain at least 2 credits (at most 10)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  5)
2
12BS*6Q-OP 10 2012 BSTR 6. sem oborové projekty In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
12BS*6Q-PP 11 2012 BSTR 6. sem prezentace projektů In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
12BS*8Q-KPP-BP 16 2012 BSTR 8.sem 1povvol KPP-BP In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete 1 course
5
Minimal number of credits 15
Elective courses
12BS**V-ALFA 02 2012 ALFA volitelné pro STR In this group you have to gain 32 credits
In this group you have to complete 12 courses
32
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimal number of credits 32
Total number of required credits 261
Number of elective courses credits you have to gain -21
Total number of credits 240
03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS [12B**4Q-BZJ S+T]

Součástí tohoto bakalářského studijního programu je povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie

07 2012 bakalářský tělocvik [12B*P*P-TV]

Letní výcvikový kurz je předmět povinný. Student jej může vykonat kdykoliv v průběhu studia, avšak v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT

01 2012 souhrn skupin 12B*PiP-KMEN pro i od 1 do 6 [12B-KMENP TZI STR]

Společné povinné předměty bakalářských programů STR a TZSI

02 2012 ALFA volitelné pro STR [12BS**V-ALFA]

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

10 2012 BSTR 6. sem oborové projekty [12BS*6Q-OP]

Student si vybere předmět příslušný oboru, který studuje

11 2012 BSTR 6. sem prezentace projektů [12BS*6Q-PP]

2363091 nesepsán Student si vybere předmět příslušný oboru, který studuje

Data valid to 2024-07-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30005682.html