Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BS P_VJZPB 3rd year

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry. Zápis 15JCHDC podmíněn absolvováním předmětu 16UJRF2. Zápis předmětu 15ZRP je podmíněn absolvováním předmětů 15POBCH a 16ZDOZ1 a zápisem předmětu 15JCHDC.Předmět 16RAON navazuje na předměty 16ZRIZ, 16UJRF12, 16ZDOZ1.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
16BPV1 Bachelor Thesis 1 The course is on the list
16BPV2 Bachelor Thesis 2 The course is on the list
15ZRP Basic Laboratory Exercises in Radiochemistry KZ 2 2L The course is on the list
14TEM Engineering Mechanics The course is on the list
01RMAF Equations of Mathematical Physics Czech The course is on the list
16EXKV Excursion Z 2 1XT The course is on the list
16UVJZ Introduction to Decommissioning of Nuclear Facilities Z,ZK 4 3P+1C The course is on the list
17BPJZ Introduction to Nuclear Safety Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
15JCHDC Nuclear Chemistry for DC Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
01NME2 Numerical Methods 2 KZ 2 2+0 The course is on the list
01PRST Probability and Statistics Czech Z,ZK 4 3+1 The course is on the list
16RAON Radiation Protection
Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková 
ZK 4 4+0 The course is on the list
Data valid to 2024-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023626-BSPVJZP3.html