Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BS P_VJZPB 2nd year

Předmět 16ZDOZ1 navazuje na předmět 16UJRF1.Zápis předmětu 15POBCH je podmíněn absolvováním předmětu 15OCH.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
16ZEX Basic Experiments in the Field of Radiation Detection KZ 2 2L The course is on the list
18ZPRO Basics of Programming Czech Z 4 4C The course is on the list
01ANB3 Calculus B 3 Czech The course is on the list
01ANB4 Calculus B 4 Czech The course is on the list
16DETE Detectors of Ionizing Radiation The course is on the list
16ZDOZ1 Fundamentals of Radiation Dosimetry 1 The course is on the list
16ZRIZ Health risks of ionizing radiation ZK 2 2P+0C The course is on the list
16UJRF2 Introductory Nuclear and Radiation Physics 2 Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
15POBCH Laboratory Exercises in General Chemistry KZ 3 3L The course is on the list
17JARE Nuclear Reactors ZK 2 2 The course is on the list
12NME1 Numerical Methods 1 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
15FCHN1 Physical Chemistry 1 Z,ZK 5 3+2 The course is on the list
17TEK Technical Drawing Czech KZ 3 1+2 The course is on the list
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023626-BSPVJZP2.html