Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BS P_MIB MF 3rd year

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
01BASE Bachelor Seminar Czech The course is on the list
02BPMI1 Bachelor Thesis 1 Z 5 0P+5C The course is on the list
02BPMI2 Bachelor Thesis 2 Z 10 0P+10C The course is on the list
01RMAF Equations of Mathematical Physics Czech The course is on the list
01FANA1 Functional Analysis 1 Czech The course is on the list
01FAN2 Functional analysis 2 Czech The course is on the list
01FKO Functions of Complex Variable Czech The course is on the list
02OR General Relativity
Oldřich Semerák, Boris Tomášik 
Czech ZK 3 3+0 The course is on the list
02GMF1 Geometric Methods in Physics 1 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02UCF Introduction to Particle Physics Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
02KM1 Quantum Mechanics 1 Z,ZK 6 4P+2C The course is on the list
02KM2 Quantum Mechanics 2 Z,ZK 6 4P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023620-BSPMIMF3.html