Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

4.sem.nav.prez.PL (od) 23/24 (program PL)

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
21LPZP Air Traffic and the Environment Czech ZK 3 3P+0C+8B The course is on the list
21LIA2 Aviation Engineering English 2 Czech KZ 3 0P+2C+8B The course is on the list
21ELEG European Aviation Legislation Czech ZK 3 2P+0C+8B The course is on the list
15JBA4 Language - English 4 Czech ZK 2 0P+2C+10B The course is on the list
21NTLE New Trends in Aviation Technologies Czech KZ 3 3P+0C+8B The course is on the list
14PROM Process Modeling Czech KZ 2 2P+0C+8B The course is on the list
21KST Space Technology Czech ZK 3 2P+0C+10B The course is on the list
21SYMS System Thinking Czech ZK 3 2P+0C+8B The course is on the list
21XNL2 Thesis Seminar 2 Czech Z 2 0P+2C+6B The course is on the list
Data valid to 2024-05-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022687-4.S.NPPL_23_24.html